Onze werkwijze

Samen hebben we een droom

Die droom begon al jaren geleden. Als Chrono en Welluswijs droomden we samen van een plek waar opvang en onderwijs het beste in elkaar naar boven halen. Waar elk kind zich gezien en vertrouwd voelt. Waar kinderen ons kloppende hart én ons gezamenlijke middelpunt zijn: een kindcentrum. Een inspirerende plek waar onderwijs en opvang schouder aan schouder staan. Samen om een kind heen. De afgelopen jaren werkten we deze droom samen uit tot een unieke visie op hoe een kindcentrum er volgens ons uit ziet. 

De droom gaat door!

Inmiddels zijn we al een aantal geweldige kindcentra rijker in de regio Hardenberg. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Dat brengen we verder! Dat doen we onder de naam ChronoWelluswijs. Op woensdag 17 mei 2023 geven we daar het startschot voor. Die dag onthullen we de nieuwe borden aan de gevels van onze locaties, elk met de nieuwe toevoeging ‘kindcentrum’. Vanaf dat moment ontwikkelen de teams op onze scholen en opvang zich de komende jaren samen verder, elk tot een uniek kindcentrum. 

Wat uniek is, blijft uniek

We zijn trots op de eigenheid van elke school, van iedere opvanglocatie. Het unieke karakter vinden we ongelooflijk belangrijk. Dat blijft! Elke locatie groeit dan ook vanuit zijn eigenheid uit tot een volwaardig kindcentrum. Waarbij in de samenwerking tussen ons onderwijs en opvang, de denkbeeldige schotten verdwijnen. 

Stap voor stap

Wanneer opvang en een school samen een kindcentrum gaan vormen, wisselt. Sterker nog: op een aantal plekken is het kindcentrum al een feit. Elders staan we nog aan het begin. Bovendien gaat zoiets niet van de een op andere dag. Tot 2026 groeien de scholen en kinderopvang samen toe naar het worden van een uniek kindcentrum. Langzaam maar zeker, stap voor stap. In ontwikkeling, samen met elkaar.

Hoe praktisch verder?

Natuurlijk, we gaan veranderen. Hoe dat verloopt, kan per kindcentrum verschillen. Daarom houden de school en opvanglocatie de kinderen en ouders op de hoogte. Specifieke vragen krijgen dan ook het beste antwoord van het team zelf. Stel ze gerust. Meer algemene vragen verzamelden we alvast bij de veelgestelde vragen

Toch nog vragen? Natuurlijk zijn we bereikbaar.