Onze visie

Vanaf het moment dat je wordt geboren, ben je niet alleen.
Er zijn mensen die om je geven, je leven lang. Wij geloven samen
in een wereld waarin we elkaar écht zien. Waarin we voor elkaar 
zorgen. Ieder met zijn eigen waardevolle bijdrage. Samen. 
Want samen zijn we beter voor elkaar.

Een kind écht zien… en alle ruimte geven om zich te ontwikkelen. Dat is waar we bij Chrono en Welluswijs voor gaan! Daar zetten we ons samen al jaren voor in. In de regio Hardenberg kom je ons in allerlei combinaties van onderwijs, dagopvang en buitenschoolse opvang tegen. We zien de kinderen, we leren en spelen met ze. Dag in, dag uit.

Van droom naar kindcentrum

Samen hebben we een droom. We dromen van een plek waar opvang en onderwijs het beste in elkaar naar boven halen. Een plek waar elk kind zich gezien en vertrouwd voelt. Waar kinderen ons kloppende hart én ons gezamenlijke middelpunt zijn: een kindcentrum. Een inspirerende plek waar onderwijs en opvang schouder aan schouder staan. Deze droom namen we mee naar de tekentafel en werkten het uit, samen tot een unieke visie.

Een kindcentrum volgens ChronoWelluswijs

Samen één 

Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken nauw samen. In één team, vanuit één visie, met één gemeenschappelijk doel: een uitdagende omgeving waarin elk kind alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Waar kinderen van 0-13 jaar leren en spelen. Waar ze elkaar ontmoeten, ontdekken en tot rust mogen komen. Ieder op zijn of haar eigen manier.

Doorgaande ontwikkellijn

We werken volgens een ‘doorgaande ontwikkellijn’. Ofwel: we weten dat de ontwikkeling van kinderen verder gaat dan lokaal of lestijd. Daar richten we ons op in. Niet langer ‘een deurtje verder’, maar we zetten de deuren open! Of het nu over onderwijs of opvang gaat: we weten samen waar een kind mee bezig is en wat er speelt. Zo zíen we elk kind. En kan het zich op een eigen manier ontwikkelen. 

Ontmoeting

 Alles draait om ontmoeting. Tussen onze leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. Bovenal ontmoeten kinderen elkáár. Zo zijn peuters al vertrouwd als ze naar groep 1 gaan, ontmoeten de kinderen elkaar bij gezamenlijke vieringen en kennen ze elkaar, van jong tot oud. Het christelijke karakter van Chrono en de identiteitsrijke opvang van Welluswijs zien we als een waardevolle aanvulling op elkaar. 

Sterk netwerk

 Samen staan we om een kind heen. Zo zien en kunnen we meer: is één plus één altijd drie. Met een sterk netwerk dichtbij, binnen én buiten onze muren. Zo is het goed denkbaar dat een kind in ons kindcentrum naar de fysiotherapeut of logopedie gaat. Of dat we samen optrekken met sport- of cultuurinitiatieven in de regio. Net wat bij het specifieke kindcentrum past.