Veelgestelde vragen

Welke Chronoscholen en opvanglocaties van Welluswijs worden samen een kindcentrum?

Vrijwel alle Chronoscholen gaan samen verder met opvang van Welluswijs. Als jouw kind naar een opvang of school gaat dat een kindcentrum wordt, dan krijg je hier bericht over! 

Wat verandert er voor mijn school of opvang?

Opvang en onderwijs komen samen onder één dak. Alle medewerkers werken als één team vanuit één gezamenlijke visie. Iedereen kent elkaar en heeft zorg voor elkaar. In het kindcentrum zijn geen drempels meer voor kinderen, zodat kinderen van 0 tot 13 jaar zich doorlopend kunnen ontwikkelen. Je leest hier meer over onze visie.

Wanneer gaat dit voor mijn school of opvang spelen?

Wanneer een school of opvang samen een kindcentrum wordt, wisselt. Sommige opvanglocaties en scholen hebben al belangrijke stappen in hun samenwerking gezet, andere plekken gaan nog van start. Je wordt op de hoogte gehouden door jouw school of opvang. 

Krijgt mijn school of opvang een andere naam?

Het kindcentrum krijgt een nieuwe naam. Vaak is dat wel de naam van de school, met de toevoeging ‘kindcentrum’. 

De opvang van mijn kind ligt niet bij een school. Geldt dit dan ook voor ons?

Een kindcentrum is voor ons altijd een samengaan van opvang en onderwijs. Is een van de twee er nog niet, dan werken we daar de komende tijd eerst naartoe. 

De school van mijn kind heeft geen opvang op locatie. Geldt dit dan ook voor ons?

Een kindcentrum is voor ons altijd een samengaan van opvang en onderwijs. Pas als er een samenwerking is met een opvang, is er sprake van een kindcentrum. 

De school van mijn kind is al een kindcentrum. Verandert er iets voor ons?

Nee, dan verandert er niets. Wel kijken we óók op jouw locatie hoe we het kindcentrum nog steviger kunnen maken.  

Hoe zit het met tarieven voor opvang?

De tarieven voor kinderopvang Welluswijs blijven gewoon gelijk, zoals is afgesproken over dat jaar. Elk jaar wordt, samen met de oudercommissie, gekeken of de tarieven voor het nieuwe jaar aangepast moeten worden. Dat staat verder los van onze ontwikkeling tot een kindcentrum. 

Hoe sluiten de christelijke scholen aan op het identiteitsrijke karakter van Welluswijs?

We vinden het belangrijk dat de christelijke identiteit van ons onderwijs gewaarborgd blijft. Daar geven we dan ook actief uitvoering aan. In de opvangtijd ligt daar minder nadruk op. 

Blijven de leerkrachten en pedagogisch medewerkers die mijn kind nu dagelijks ziet?

Ja! Sterker nog: omdat de medewerkers van de opvang en het onderwijs direct met elkaar samenwerken, is een kind bij het hele team in beeld. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid van de ontwikkeling voor jouw kind. Ieder vanuit zijn eigen taak en rol. 

Heb je specifieke vragen over de school of opvang van jouw kind(eren)? Hier helpen onze medewerkers je op de locatie graag verder mee.